JAFIX Fixar det mesta 

Fixar tjänster

Vi vill ge er möjligheter till en bättre livskvalité - vårt sätt att bidra till det är att erbjuda er riktigt förmånliga priser på
exempelvis monteringen av era möbler. Även på andra uppdrag som ni inte klarar av själva eller har tid att utföra.
 • Utför det mesta som ni inte har tid med, men skulle vilja ha utfört. 
 • Gör det, när det passar er.
 • Ser möjligheter inte omöjligheter.
 • Anpassat efter era behov. 
 • NI får tillgång till en kompetent och motiverad person med lång erfarenhet från arbetslivet.
 • NI betalar för faktisk arbetstid, dvs ingen fast avgift eller tillägg tillkommer till det avtalade priset.
 • JAFIX anpassar sig helt efter era behov och önskemål. Oavsett längd på uppdraget, dvs timme, dag, vecka, månader, så kan NI få hjälp.
 • Fixare som fixar det mesta för ert bästa.
 • Fixar era trasiga grejor, apparater och maskiner i stället för kasta bort.

Företagsservice

Som exempel på servicetjänster kan nämnas:

 • Administration
 • Anbud till offentliga myndigheter
 • Uppföljning avtal
 • Reception
 • Reklamutskick
 • Budärenden
 • Vaktmästeri tjänster
 • Uppackning av varor
 • Butiksstädning
 • Butikspersonal
 • Medverkan vid mässor
 • Förråd/lagerstädning
 • Fastighetsskötsel och kontroll
 • Transport och bortforsling till återvinning

Privat service

Som exempel på servicetjänster kan nämnas:

 • Monteringsservice av olika slag
 • Gräsklippning
 • Inköp mat etc
 • Bortforsling av trädgårdsavfall
 • Rastning av hundar
 • Mindre reparationsarbeten i fastigheter
 • Målning in- och utvändigt
 • Budärenden
 • Fönsterputsning
 • Skiftning av däck
 • Klyvning av ved
 • Snöröjning
 • Mindre reparationer av fordon och maskiner
 • Transporter
 • Fastighetsskötsel och kontroll
 • Byte och reparationer av persienner
 • Transport och bortforsling till återvinning
 • Montering IKEA-möbler och kök
 • Montering av andra möbler
 • Återvinning av gamla möbler
 • Reparationer av trasiga grejor och maskiner

Trygghet

 

När NI känner att NI inte riktigt räcker till eller när behovet av nödvändig hjälp är som störst. 

Varför inte nyttja de unika möjligheter som nu finns, genom att anlita JAFIX. 

JAFIX vill att NI alltid ska känna er trygga och få det ni betalar för.

JAFIX är pålitlig, som värnar den omgivning vi arbetar i och respekterar kundens önskemål.


Garantier

 • JAFIX strävar alltid efter att göra ett bra jobb och göra sina

  kunder nöjda. Skulle NI av någon anledning inte vara nöjd med ett uppdrag JAFIX utfört ber JAFIX er att omgående meddela oss, så att vi får en chans att förstå var vi har brustit, korrigera fel och åtgärda eventuella brister.
 • JAFIX arbete är inte klart förrän NI är nöjda.
 • JAFIX står för trygghet, kompetens och engagemang.
 • JAFIX arbetar med kvalitetsuppföljning och förbättringar hela tiden.

Miljö

Miljöpolicy

JAFIX arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan med fokus på energi, dokument, transporter och förbrukningsvaror.

JAFIX beaktar miljöpåverkan i varje enskild situation med en ambition om att kontinuerligt hitta lösningar med minskad eller ingen miljöpåverkan.

JAFIX använder hållbara lösningar

JAFIX handlingsplan bygger på följande nyckelkomponenter:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget
 • Ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering
 • Ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationerMinimera de negativa effekterna på miljön från mina transporter genom effektivisering och val av transportmedel
 • Använda förbrukningsvaror som har så låg miljöpåverkan som möjligt
 • Se till att kunder som vill ha elektroniska fakturor får det
 • Minska användningen av utskrifter och i möjligaste mån använda elektroniska dokument
 • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram
 • Följa lagar och förordningar