Beställning

Vad behöver ni hjälp med? Beskriv så mycket ni kan här nedanför och skicka in beställningen.

Ange om ni är privatperson eller företag.

När vill ni ha det utfört? Ange tid.

Skicka gärna bild på uppdraget.

Beskriv om ni har redskap, som tex snöspade, gräsklippare osv.

Vi kontaktar er för kompletterande uppgifter om något saknas, uppge telefon där ni vi kan nå er på dagtid.


Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) skall vi göra det vi kan för att förhindra smittspridning och därutöver ska vi dagligen ta del av och efterleva samtliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt uppmanar vi kunder att vid misstanke om smitta avboka hembesöket i ett SMS 4 timmar innan hembesöket.

Särskilda åtgärder för kunder i riskgruppen.

Kunder ska vid beställning ange att de tillhör riskgrupp. Vi gör följande särskilda åtgärder gäller vid hembesök i riskgruppen:

  • Obligatoriskt användande av munskydd med minst klass 2
  • Obligatorisk handtvätt vid ankomst till kundens bostad
  • Att särskilt noga efterleva övriga direktiv som hänförs till Covid-19

Vi gör allt vi kan för att eliminera smittspridning.

Med anledning av coronaviruset skall vi dagligen ta del av och följa direktiven från Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/.

För att minska Smittspridning skall vi sträva efter att uppfylla dessa direktiv:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till kunden.
  2. Vid tidsbokning säkerställa att kunden är symptomfri och även meddela kunden att vi själva är symtomfria.
  3. Vid tidsbokningen uppmana kunden att minimera antalet personer i bostaden vid hembesöket till max 2 st.
  4. Vi ska hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter.
  5. Vi ska tvätta händerna ofta och noggrant och alltid med tvål och vatten och handsprit.
  6. Vi är extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor vi under hembesöket varit i kontakt med.

Äldreboenden
Besöksförbud råder på äldreboenden. Vi säkerställer därför att kunder äldre än 70 år som beställer våra tjänster inte bor på ett äldreboende.

Beställning uppdrag