Tjänster


Utför det mesta som ni normalt inte hinner med att utföra.

Service och underhåll gräsklippare, snöslungor eller andra mindre maskiner.


Underhåll av gräsklippare, snöslungor eller andra mindre maskiner är ett eftersatt arbete.

Oljebyten bör göras minst en gång per år, då de flesta maskiner inte har ett oljefilter som renar oljan. Lämpligast är att utföra detta är efter varje säsong, så att maskinen är i gott skick när säsongen börjar. Gräsklippare utföres på hösten/vintern och snöslungor på  våren/sommaren.Montering IKEA-möbler


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.

TRANSPORT TILL ÅTERVINNING


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.